Aktivity

Legislativa ČR

Novela zákona o PHM (2018)
Novela zákona 311/2006
Spotřební daň (2018)
Novela zákona 353/2003
Daňové zákony (2018)
Změna balíku daňových zákonů
eVDO
aneb Registr pohonných hmot
Revize NAPČM
Národní akční plán čisté mobility (2018)
Dálniční poplatky
Novela zákona o pozemních komunikacích (2018)
Srovnávací ceny
Zveřejňování srovnávacích cen vybraných paliv na čerpacích stanicích

Technické normy

Značení motorových paliv
Nová ČSN EN 16942 zavádějící doznačení motorových paliv
Multiproduktové stojany s LPG
Změna (Z3) ČSN 650202

Setkání, veletrhy, konference, semináře, …

Post Paris – Future of Automotie Fuels
Praha, 10.03.2016
ii
Towards a Cleaner Society
UPEI, Tallinn 23.03.2017

Podnikatelské prostředí

Cenové vzorce 2018
Tvorba velkoobchodních cen na bázi indexů

Legislativa EU

(tyto projekty nejsou zpracovány pro veřejný náhled)

Clean vehicles directive (2018)
Definice pojmu "čisté vozidlo" a navazující předpisy
EMCS (2018)
Úpravy monitoringu pohybu zboží mezi daňovými sklady
ETD (2018+)
Úpravy v systému a sazbách spotřebních daní
Fuel price comparison
Zveřejňování srovnávací ceny CNG s benzínem
RED II
Biopaliva v letech 2021-2030
CO2 standards for light-duty vehicles
Emisní limity pro nově vyráběná auta 2030

… a vše ostatní

Zkoušky profesní kvalifikace
Zkoušky kvalifikace "Obsluha čerpací stanice s PHL"

Archiv

Zákon o ochraně ovzduší 2018
Nové výpočty emisí z dopravy ...
ČSN Čerpací stanice
Revize ČSN 736060
PSD II
Zákon o platebním styku
Veřejné zakázky (2017-2018)
Novela vyhlášky 173/2016