Aktuality

Twitter SČS
scs-icon
30 Čvn: Přehled povinností čerpacích stanic podle zákona o pohonných hmotách

Není to vůbec jednoduché…. V případě čerpacích stanic jsou některé povinnosti kladeny na majitele, jiné na provozovatele. U výdejen je to ale jinak, v podstatě všechny požadavky zákona musí plnit vlastník výdejny, provozovatele zákon neřeší. A aby toho nebylo málo, stanoví zákon povinnosti i běžným fyzickým a právnickým osobám. Ty…

scs-icon
07 Kvě: Jaký vliv má pokles dorpavy na kvalitu ovzduší?

Virová epidemie, která na několik týdnů výrazně omezila život v (nejen) Česku, se stala mimořádnou příležitostí pro ověření různých tezí a odhadů. Jedním z nich je i vliv dopravy a jiných zdrojů na znečištění ovzduší. Český hydrometeorologický ústav zpracoval studii, ve které porovnává imisní zatížení na vybraných měřících stanicích různého…

scs-icon
06 Kvě: Prodloužení přechodového období pro výměnu benzínu ze zimního na letní

Česká obchodní inspekce nás dnes informovala, že přechodové období, tedy čas, během kterého musí proběhnout na čerpacích stanicích výměna zimního benzínu za letní, je prodlouženo ještě o další měsíc. Až do 30.6. bude při kontrole kvality paliv Česká obchodní inspekce tolerovat benzín s tlakem par v rozmezí 45 – 90…

scs-icon
05 Kvě: Národní akční plán čisté mobility – verze 2

Vláda ČR na svém jednání dne 27.04.2020 schválila aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility (NAPČM). Průběh příprav aktualizace a průběžně vytvářené dokumenty jste mohli sledovat na stránce projektu. Tamtéž naleznete i konečné vládou schválené znění. Díky úsilí České asociace LPG se do NAPČM dostalo důstojnější zastoupení LPG (včetně jeho bioalternativy…