Aktivity

Legislativa ČR

Spotřební daň (2018)
Novela zákona 353/2003
eVDO
aneb Registr pohonných hmot
Srovnávací ceny
Zveřejňování srovnávacích cen vybraných paliv na čerpacích stanicích
Implementace RED II (2019-2020)
Přenos požadavků nové evropské legislativy o obnovitelných zdrojích energie do českých zákonů
++
Zákon o lobbování
Zcela nový zákon regulující lobbing
Novela zákona o pozemních komunikacích
dálniční poplatky LPG
Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel
Jaké pohony bude povinně kupovat státní správa a samospráva?

Technické normy

Multiproduktové stojany s LPG
Změna (Z3) ČSN 650202
Revize TPG 304 01
aktualizace technického předpisu pro čerpací stanice LPG
ČSN 656501
Odběr vzorků LPG na čerpacích stanicích

Setkání, veletrhy, konference, semináře, …

Post Paris – Future of Automotie Fuels
Praha, 10.03.2016
ii
Towards a Cleaner Society
UPEI, Tallinn 23.03.2017
Valná hromada SČS 2021
Informace a dokumenty k VH SČS 2021

Podnikatelské prostředí

Cenové vzorce 2018
Tvorba velkoobchodních cen na bázi indexů
Fúze Orlen x Lotos
Spojení dvou rafineských společností na polském trhu
Uplatnění DPH u tankovacích karet
Navrhované změny na základě rozsudku "Vega"

Legislativa EU

(tyto projekty nejsou zpracovány pro veřejný náhled)

EMCS (2018)
Úpravy monitoringu pohybu zboží mezi daňovými sklady
ETD (2018+)
Úpravy v systému a sazbách spotřebních daní
Fuel price comparison
Zveřejňování srovnávací ceny CNG s benzínem
European Green Deal
"Zelený plán pro Evropskou unii"

… a vše ostatní

Zkoušky profesní kvalifikace
Zkoušky kvalifikace "Obsluha čerpací stanice s PHL"
Vzdělávací projekt SČS (2019-2022)
Vzdělávání zaměstnanců členských firem SČS

Archiv

Valná hromada SČS 2020
Dokumenty k VH SČS 2020
Zákon o ochraně ovzduší 2018
Nové výpočty emisí z dopravy ...
ČSN Čerpací stanice
Revize ČSN 736060
Značení motorových paliv
Nová ČSN EN 16942 zavádějící doznačení motorových paliv
Novela zákona o PHM (2018-2020)
Novela zákona 311/2006
PSD II
Zákon o platebním styku
Veřejné zakázky (2017-2018)
Novela vyhlášky 173/2016
Daňové zákony (2018)
Změna balíku daňových zákonů
Clean vehicles directive (2018)
Definice pojmu "čisté vozidlo" a navazující předpisy
RED II
Biopaliva v letech 2021-2030
Revize NAPČM
Národní akční plán čisté mobility (2018-2020)
Dálniční poplatky
Novela zákona o pozemních komunikacích (2018)
CO2 standards for light-duty vehicles
Emisní limity pro nově vyráběná auta 2030
revize TPG 200 00
aktualizace technického předpisu na skladování a prodej PB lahví
Revize EN 589
Nová verze technické normy pro LPG
Novela vyhlášky 133/2010 (2020)
Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o pohonných hmotách