Balík velmi zajímavých přednášek o budoucnosti klasických i alternativních paliv

Letošní jarní konference UPEI se konala v Tallinnu a naši estonští kolegové uspořádali (podle loňského pražského vzoru) mezinárodní konferenci „Towards a Cleaner Society – A Boilerplate for the Transition?“

Na našem webu je nyní k dispozici balík vybraných (a zajímavých) prezentací z této konference.


Petroleum Fuels in Future of Transport (Alessandro Bartelloni, FuelsEurope)

Alessandro je Policy director FuelsEurope, coz je takove “evropské ČAPPO”.
Prezentace dále rozvíjí údaje prezentované ve W-T-W analýze Joint research centre a to o ekonmický rozměr.
Pokud jde o závěry, prezentace je plně v souladu s dlouhodobým postojem SČS.

Petroleum Fuels in Future of Transport (Bartelloni, FuelsEurope, 201703)


World Energy Scenarios 2060 – Transport in Focus (Einari Kisel, World Energy Council)

Zajímavá prezentace porovnává několik scénářů, kterými se může Evropa / svět ubírat a porovnáváa emisní úspory každého z těchto scénářů. Zajímavé je, že ani v jednom z kličových scéjářů nehraje významnější roli CNG.

Global Transport Scenarios 2060 (Kisel, World Energy Council, 201703)


Prospects for ethanol, gasoline and diesel from real-world emission testing, Nick Molden, Emission Analytics

Prezentace Nicka Moldena z Emission Analytics porovnává emise ethanolu, benzínu a nafty. Emission Alaytics disponují již přes 1300 testy RDE (real driving emissions), jejich závěry tedy vycházejí z poměrně bohaté a statisticky dostatečně obsažné databáze.
RDE emise LPG, CNG a FAME nejsou pro srovnání k dispozici.
V prezentaci dochází Nick k těmto zjištěním:
– E10 (proti E5) snižuje emise CO2 o 5%, ale zvyšuje emise NOx (o 16%)
– dieselová auta vykazují o 40% vyssi emise CO2, než jaké deklarují
– průměrná spotřeba hybridních benzínových osobních vozu se snížila na úroveň dieselů
– emise NOx u 5% nejčistších dieselů dosahuje úrovně průměru u benzínových vozů
– emisní data vozů EURO6 nejsou relevantní, protože automobilky se před termínem zavedení RDE nechovají standardně
– z hlediska emisí je nejčistším vozidlem z toho tisice kontrolovaných (překvapivě) značka VW

Real emissions E, B, D (Molden, Emission Analytics, 201703)


Sustainable Transport Forum (Johan Deleu, UPEI, 201703)

Johan Deleu (VaroEnergy, Belgie) reprezentuje UPEI v Sustainable Transport Forum, což je pracovní panel zřízený DG Move.
Johan v prezentaci popisuje vize DG MOVE o biopalivech, zvláště o biopalivech 2. generace.

Sustainable Transport Forum (Johan Deleu, UPEI, 201703)


Overview of the Clean Energy Package (Weber Shandwick)

Krátká prezentace Weber Shandwick shrnuje obsah „Clean Energy Package“, což je balíček direktiv projednávaných aktuálně v Evropské komisi nebo Parlamentu.
Hlouběji se zabývá dvěma z pěti direktiv a to „GOvernance of Energy Union“ (která mimo jiné přinese zrušení výkaznictví podle §7A FQD) a novelu Renewable Energy Directive („RED2“)

Overview of the Clean Energy Package (Weber Shandwick,Tallin 201703)


FQD evaluation (Study for European Comission 2017)

Dokument zpracovaný Amec Foster Wheeler + TNO + CE Deft shrnuje výsledky veřejné konsultace k direktivě 98/70/EC („Fuel Quality Directive“ = „FQD“)
Veřejné konsultace se zúčastnila řada firem, asociací i vládních institucí z většiny evropských zemí

FQD evaluation (EC study 201703)


Biofuels-an honest debate (Chris Malins, Cerulogy, 2017)

Chris Malins je autorem metodiky výpočtu snižování emisí v motorových palivech (direktiva 2015/652, což je v podstatě “prováděcí předpis” k FQD). Ve sveé prezentaci se zabýva smysluplnostií biopaliv 1. generace, hledá správnou definici biopaliv 2. generace a upozorňuje na balík nejasností a nejistot, které se zachováním biopaliv 1: generace a zaváděním generace 2. přetrvávají…

Biofuels-an honest debate (Malins, Cerulogy, 201703)


Všechny prezentace jsou v angličtině a jsou k dispozici ke stažení pouze členům SČS

Related Posts