Další média se věnují novému značení paliv

Tentokrát se tématu věnují novinky.cz zde

Pro lepší přehled doplňujeme, že česká verze normy EN16942 vyjde již v květnu 2017, povinnosti v ní uvedené musí čerpací stanice splnit do konce září 2018.

SČS se tématu věnovalo již několikrát, jednoduché shrnutí tématu je k dispozici v článku z prosince 2016 zde nebo z července 2016 zde

Related Posts