Dočasná změna sazby DPH u plynů prodávaných na čerpacích stanicích

Rozhodnutím Ministryně financí je pro období od 1.11. do 31.12.2021 „prominuta“ daň z přidané hodnoty u elektřiny a plynů bez rozlišení jejich použití. To znamená, že po dobu posledních dvou měsíců tohoto roku se bude CNG i LPG pro pohon vozidel a stejně tak i propan-butan v lahvích prodávat s nulovou sazbou DPH.

Protože původní text „Rozhodnutí o prominutí“ byl částečně nejasný, vydalo Generální ředitelství dne 27.10.2021 upřesňující „Informaci„, která potvrzuje výše uvedené konstatování.

Pro prodejce LPG, CNG i pro prodejce propan-butanových lahví to znamená připravit se na tuto změnu v průběhu několika dní. To ale jistě všichni zvládnou, protože obdobných „cvičení“ jsme v minulosti už několik zažili.

Upozorňujeme, že nulová sazba DPH se netýká pouze prodeje konečnému spotřebiteli, ale jakéhokoli prodeje plynu a elektřiny v dotčeném období. Pokud se nějakému plátci DPH „podaří“ v listopadu nebo prosinci nakoupit elektřinu nebo plyn s DPH, nebude moci uhrazenou daň uplatnit v daňovém přiznání, přijde o ni.

Hlídejte si tedy, abyste nejen správně prodávali, ale také správně nakupovali!

Related Posts