Ivan Indráček zvolen vicepresidentem UPEI

Předseda představenstva a šéf Kanceláře SČS – Unie nezávislých petrolejářů byl na podzimní valné hromadě UPEI zvolen jedním ze čtyř vicepresidentů.

Představenstvo UPEI bude v následujícím období pracovat v tomto složení:

  • Brian Worral (Irsko, firma DCC / Certas Energy), president
  • Matthias Plötzke (Německo, asociace MEW)
  • Johan Deleu (Belgie,  asociace Brafco a firma Varo Energy)
  • Eric de Vries, (Nizozemsko, asociace NOVE)
  • Ivan Indráček (Česko, SČS – Unie nezávislých petrolejářů)

Členové představenstva nemají výkonnou, ale řídící funkci a zároveň vedou jednu z pracovních skupin (retail, sklady a velkoobchod, platební nástroje, vytápění a bunkering). Faktický výkon aktivit zajišťuje kancelář UPEI v Bruselu.

UPEI má aktuálně 24 členů z 21 evropských zemí, s dalšími pěti subjekty majícími zájem o členství se jedná.

Ivan Indráček vykonával funkci vicepresidenta UPEI již v letech 2010-2017.

Related Posts