Ještě jednou ke studii KPMG o alternativních pohonech

Poradenská společnost KPMG zveřejnila výsledky šetření o znalostech alternativních pohonů a nákupních preferencí při koupi nového vozu.

Základní informace získané ze studie jsou k dispozici zde

Infografika ke studii je k dispozici zde

Z výsledků vybíráme:

Při spontánní znalosti paliva si 91% dotazovaných vybaví spalovací motor (benzín+ nafta), 57% elektromobil, 37% plyn (obecně), 37% LPG, 21% CNG…

Pokud jde o vhodnost pohonu, označilo benzín a naftu za velmi vhodný 46% a za spíše vhodný dalších 40% dotázaných. Jak jsou na tom další paliva? Elektromobil 18%/27%, LPG 12%/27%, CNG 6%/20%…

Kdyby se kupující nemuseli rozhodovat podle ceny vozu, koupilo by si 40% dotázaných opět klasický benzínový motor, 20% klasický naftový motor, 15% hybrid, 13% elektromobil, 6% LPG, 2% CNG.

S ohledem na pořizovací cenu se nákupní preference mírně mění. 61% dotázaných dá přednost klasickému benzínovému motoru a 28% motoru naftovému. Dalších 5% dotázaných plánuje nákup vozu s LPG, 3% si chtějí pořídit hybrid, 2% CNG, 0,4% elektromobil…

Related Posts