Kdy se sníží spotřební daň na naftu a co se stane poté?

… těžká otázka… V okamžiku psaní tohoto článku (úterý 29.12.2020 v 19 hodin) to vypadá, že ke změně dojde k 1.1.2021. Řekněme, že s pravděpodobností 80:20.

Co se událo?

  • parlament 22.12. hlasováním potvrdil senátní verzi „daňového balíčku“, jehož součástí je i snížení spotřební daně u motorové nafty o 1,- Kč
  • pár dní před tím se nechal prezident Zeman slyšet, že balíček ani nepodepíše ani nevetuje. Využije postupu vyvinutého svým předchůdcem prezidentem Klausem a nechá marně uplynout 15tidenní lhůtu, kterou má na to, aby zákon buď podepsal nebo odmítl
  • prezidentovi byl zákon doručen hned po projednání sněmovnou 22.12.2020
  • 28.12.2020 byl do Poslanecké sněmovny doručen prezidentův dopis, ve kterém oznamuje, že zákon nepodepíše a „vrací jej k dalšímu opatření“

 

Co se může stát nyní?

Varianta 1 – celý dosavadní postup bude shledán nezávadným, předseda sněmovny spolu s premiérem zákon podepíší a předají k vydání do Sbírky zákonů. Podle dnešních prohlášení Ministerstva financí i Ministerstva vnitra se tak stane, zákon vyjde ve sbírce  31.12.2020 a od 1.1.2021 (tedy od prvého dne měsíce následujícího po vyhlášení ve sbírce) začne zákon platit

Varianta 2 – právníci přesvědčí premiéra, že prezidentův dopis, kterým aktivně zákon sněmovně vrátil týden po jeho obdržení, aniž by nechal marně proběhnout stanovenou lhůtu ,neznamená, že lhůta proběhla. A doporučí premiérovi, aby raději ještě s podpisem počkal na konec lhůty (do 7.1.) a podepisoval až poté. Nižší spotřební daň bychom tak měli až od 1.2.2021

Varianta 3 – právníci vysvětlí premiérovi, že prezidentův dopis lze vyložit i jako vyjádření nesouhlasu (veto) se zákonem (podle ústavy „má prezident právo vrátit přijatý zákon s odůvodněním do 15 dnů ode dne kdy mu byl postoupen“). V takovém případě by musela být nejdříve 7. ledna svolána sněmovna. Ta by buď přehlasovala prezidentské veto nadpoloviční většinou všech poslanců (a nižší spotřební daň bychom měli od 1.2.2021) nebo by se dostatečný počet hlasů nenašel (a pak by celý „daňový balíček“ padl s konečnou platností pod stůl

Varianta 4 – právníci budou mít ve svých závěrech (varianta 2 nebo 3) pravdu, ale premiér je nebude respektovat a zákon podepíše. V takovém případě budeme mít spotřební daň nižší od 1.1.2021, ale pouze do té doby, než se formálně zjistí, že zákon byl vydán v rozporu s  ústavou a jeho platnost bude zrušena nebo alespoň pozastavena

 

A co se stane, až začne zákon platit?

Protože na dokladech vydávaných čerpacími stanicemi je vyčíslena spotřební daň, je nutno upravit její výši v pokladním systému. Podle předběžných vyjádření celní správy (formální odpověď budeme mít do několika dní, ale nevíme, jestli ještě letos, protože před Vánoci už nikdo nepočítal s tím, že zákon vejde v platnost k 1.1.2021) je nutno na dokladech vykazovat přesně tu daň, kterou bylo zboží zatíženo. To znamená, že každá čerpací stanice si musí hlídat okamžik, kdy doprodá „staré“ zásoby s daní 10,95 Kč/litr a teprve poté v pokladním systému změnit sazbu. Některé čerpací stanice tak budou vykazovat novou sazbu 9,95 Kč/litr již v průběhu 1.1.2021, některé až o několik dní později.

 

Related Posts