Kvalita motorových paliv v ČR je nadále na velmi vysoké úrovni

Česká obchodní inspekce publikovala souhrnná data monitoringu kvality za rok 2018. Z nich vyplývá, že i v roce 2018 se kvalita paliv na čerpacích stanicích držela na velmi vysoké úrovni. Podíl zjištěných závad dosáhl pouhých 1,1% z více než 2600 odebraných vzorků. Ze seznamu vykázaných problémů je zřejmé, že vetšina z 28 zjištěných vzorků vykazovala naprosto okrajové vady nemající žádný vliv na chod motoru (drobné odchylky v tlaku par nebo bodu vzplanutí).

Pro porovnání s Evropou je třeba z celkového počtu odečít problémy s bodem vzplanutí, protože ten se v národních zprávách nevykazuje. V takovém případě je podíl zjištěných vad 0,83%, což je hluboko pod evropským průměrem. Dokonce lze prohlásit, že pohonné hmoty v Česku patří k těm nejkvalitnějším v Evropě.

Potěšitelné je, že není zřetelný významný rozdíl mezi kvalitou zjištěnou u nezávislých čerpacích stanic a kvalitou vykazovanou velkými řetězci.

Více o kvalitě paliv zde

Related Posts