Na čerpacích stanicích by již měla být zimní nafta

Technická norma stanovující parametry motorové nafty (nyní je v platnosti verze EN590+A1 z ledna 2018) stanovuje, že zimní nafta třídy F (-20°C) má být k dispozici zákazníkům na čerpacích stanicích od 1.12. Distributoři a sklady musí dodávat čerpačkám naftu této kvality nejpozději od 16.11. Do tohoto data lze dodávat naftu „přechodovou“ třídy „D“ (-10°C).

Podle prováděcí vyhlášky 133/2010 Sb. k zákonu o pohonných hmotách je však povinnost prodávat zimní naftu na čerpacích stanicích stanovena již k 15.11. Sklady a distributoři mají pro povinné dodávky třídy F na čerpací stanice stanoven stejný termín. To znamená, že 14.11. lze na čerpačku v souladu s vyhláškou dodat ještě naftu třídy D, den poté ale musí čerpačka prodávat výhradně třídu F.

Tato situace nastala proto, že se stále nepodařilo vydat novelu prováděcí vyhlášky 133/2010 Sb., která by promítla úpravy stanovené technickou normou již v lednu 2018.

Protože bylo zjištěno, že minimálně jeden sklad státní společnosti dodával na trh ještě 11.11.2020 naftu třídy D (což mu umožňuje jak technická norma tak vyhláška), požádalo SČS Českou obchodní inspekci a Ministerstvo průmyslu a obchodu o shovívavost při hodnocení chladových parametrů nafty v období 16.-30.11.2020. Jistě by nebylo správné, aby státní firma dodávala na trh zboží (zdůrazňujeme, že zcela v souladu s předpisy), za jehož prodej by byly následně čerpací stanice pokutovány. Ministerstvo naší žádost s Českou obchodní inspekcí projednalo a potvrdilo, že v uvedeném období bude ČOI postupovat podle technické normy a do 30.11.2020 na čerpacích stanicích akceptovat přechodovou naftu třídy D.

Předpokládáme, že v letošním roce jde o výjimečnou situaci způsobenou (podobně jako při přechodu z jarního na letní benzín) nesouladem vyhlášky a technických norem. Vyhláška je napsána a jejímu vydání brání víceméně formální důvody. Věříme, že příští rok již proběhne standardně.

Pokud by měla některá z čerpacích stanic problém s výsledkem kontroly chladových parametrů, ozvěte se kanceláři. Pomůžeme.

Related Posts