Návrh „Podnikatelského elektronického systému“ (PES) byl Senátem zamítnut

Návrh novely zákona o Hospodářské komoře, který v sobě obsahoval „Podnikatelský elektronický systém“ (PES) byl Senátem zamítnut. A to poté, co prošel Poslaneckou sněmovnou a pod jeho návrhem byli podpesáni šéfové nebo zástupci všech poslaneckých klubů. Nešlo tedy o nějaký výstřelek, ale seriozní návrh zákona, který byl předběžně projednán a odsouhlasen všemi poslaneckými kluby.

Základním přínosem PES měl být přehled povinností, které z jednotlivých právních předpisů vyplývají pro podnikatele a princip, že pokud není nějaká povinnost v přehledu uvedena, nelze ji vymáhat. PES je reakcí na extrémní množství povinností, požadavků, předpisů, dokumentů, se kterými se musí denně firmy a živnostníci vypořádávat, přičemž mnohdy si tyto předpisy protiřečí a často jim nerozumí ani samotná státní správa, která je má vymáhat.

Hlavním argumentem Senátu, pro který byl PES odmítnut, je „zvýhodňování“ podnikatelů. Senátoři měli dojem, že pokud bude PES zaveden, sice to usnadní podnikatelům život (protože se snadno dozví, jaké jsou jejich povinnosti), ale nepřiměřeně je to zvýhodní před fyzickými osobami (prostými občany), kteří také mají řadu povinností a musí se s nimi vypořádat bez onoho přehledu.

Nemůžeme se v kanceláři zbavit dojmu, že Senát svým postojem naplnil přání „ať sousedovi chcípne koza“.

Hospodářská komora, která celou koncepci PES přpravila, již avizovala, že jej neprodleně předloží novému Parlamentu.

Related Posts