Nesouhlas s projednáváním memoranda na podporu zemního plynu v dopravě

Vláda ČR má na svém programu dne 11.04.2018 opět zařazeno projednávání Memoranda na podporu zemního plynu v dopravě do roku 2025.

SČS vyjádřilo s tímto dokumentem nesouhlas již loni na podzim, kdy byl dokument předložen vládě poprvé.

Za poslední půlrok se situace nejenže nezměnila, ale proti schválení memoranda hovoří ještě více argumentů:

  • memorandum zavazuje Vládu k finančním výdajům, proto by takový a podobné dokumenty měla přijímat vláda stabilní, nikoli vláda v demisi
  • v říjnu 2017 se na Ministerstvu průmyslu konalo setkání Pracovní skupiny „Alternativní paliva“, kde většinově převládl názor, že podobná memoranda jsou nesystémovými kroky. Česká republika by měla neprve zpracovat ucelený koncepční materiál o snižování emisí v dopravě, který by měl naznačit cesty, jakým způsobem emise z dopravy snižovat, aby to přinášelo trvalý a vysoký efekt za vynaložení rozumných nákladů. A teprve na základě takové koncepce lze uvažovat o dílčí podpoře konkrétních paliv. V tuto chvíli všk jde o pouhé rozdávání veřejných prostředků těm nejhlasitějším lobbyistickým skupinám
  • zemní plyn je podle nezávislých studií alternativním palivem, jeho potenciál ke snižování emisí však není nikterak výjimečný. Srovnatelných úspor lze dosáhnout i využitím řady jiných paliv, ale obvykle s mnohem nižším přispěním veřejných rozpočtů, než jaké potřebuje pro svou existenci zemní plyn
  • Evropská komise ve svém posledním návrhu směrnice o čistých vozidlech již se zemním plynem vůbec nepracuje. Potvrzuje se tak, že argumenty SČS vznášené proti zemnímu plynu již při projednávání Národního akčního plánu čisté mobility před třemi lety, byly oprávněné.

Nevymezujeme se nijak proti využívání zemního plynu v dopravě. Zemní plyn je jistě palivem, které má svého zákazníka a s ohledem na již vynaložené veřejné finanční prostředky do jeho zavedení by bylo neuvážené jej jakkoli omezovat.

Na druhou stranu ale odmítáme jeho další přímou finanční podporu, kterou je nutno – právě s ohledem na vyjasněný postoj Evropské komise k tomuto palivu – považovat za obyčejné plýtvání veřejnými zdroji. Je však samozřejmě správné, aby i zemní plyn po roce 2020 využíval výhody snížené (spotřební) daně, podobně, jak je tomu i u dalších alternativních paliv s environmentálním přínosem (např. LPG nebo vybraná biopaliva).

Tisková zpráva SČS ze dne 10.04.2018: Nesouhlas se schválením memoranda na podporu CNG v dopravě

 

Related Posts