Nové povinnosti provozovatelů čerpacích stanic – doplnění evidence MPO a značení stojanů LPG

Novela zákona o pohonných hmotách přinesla čerpacím stanicím nové povinnosti, které musí být splněny do konce května 2020

Doplnění evidence čerpacích stanic vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu

  • nově se do evidence zapisují souřadnice GPS (dosud šlo o nepovinnou informaci)
  • nově se do evidence zapisuje název, pod kterým je čerpací stanice provozována

Doplněné informace postačí zaslat na Ministerstvo průmyslu a obchodu emailem.

Další povinnosti je doznačení stojanů LPG informací o zákazu plnění plynových lahví. Nejde o zavedení zákazu jako takového, ten je v platnosti už dlouhé roky. Jde o doplnění této informace na stojan. Zákon požaduje poměrně stručný text „Plnění plynu do mobilních tlakových nádob je zakázáno“. Česká asociace LPG doporučuje po dohodě s MPO text trochu delší, ale přesnější – viz přiložený obrázek. Pro členy SČS jsou v kanceláři na vyžádání k dispozici tiskové podklady.

Related Posts