Novela zákona 311/2006 vstoupila v účinnost

Novela, která byla připravována od léta 2015, je v účinnosti.

Přináší tyto klíčové změny:

 • prodej na palivové karty již není „distribucí“ (za podmínky, že prodej je realizován vystavitelem karty, pro „resellery“ se situace nemění a dál zůstávají distributory s povinností skládat kauci)
  • Úpravu lze považovat za částečný úspěch SČS, která na nesmyslnost zahrnutí prodeje na fleetové karty marně upozorňovala ještě před zavedením kaucí. Úspěch „částečný“ proto, že podle našeho názoru by měli být vyňati i reselleři.
 • zásadně se změnil §5 definující čerpací stanice a požadavky na ně. Nová definice se vztahuje na nově otevírané čerpačky, starých se změna netýká
 • do působnosti zákona byla doplněna některá alternativní paliva (CNG, elektřina, vodík)
  • Jde o „povinnou implementaci“ evropské direktivy o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (DAFI)
 • naopak, z působnosti zákona byly vyřazeny výdejny (čerpací stanice sloužící výhradně pro potřeby majitele / provozovatele
  • Toto rozhodnutí považujeme za chybné. Velká část zákona je věnována environmentálním a bezpečnostním podmínkám provozu čerpacích stanic, je proto iracionální některé stanice ze zákona vyjmout jen proto. že na nich nedochází k prodeji pohonných hmot
 • do zákona přibyl obecný zákaz nákupu pohonných hmot z čerpací stanice nezapsané v evidenci MPO
  • Toto opatření považujeme za nerozumné – zavazovat spotřebitele k plnění povinností (a dokonce pod sankcí) zákonem, který nikdy nebudou číst (a o povinnosti nebudou vědět) je systémově špatné
 • evidence čerpacích stanic byla doplněna o novou povinnou položku – seznam prodávaných pohonných hmot
  • Upozorňujeme, že čerpací stanice má povinnost doplnit údaje v evidenci do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, tedy do 6.srpna 2017
 • chystá se povinnost zveřejňovat srovnávací cenu (benzín – CNG), způsob zveřejnění bude upřesněn prováděcí vyhláškou
  • Považujeme za úspěch SČS, že povinnost zveřejňování srovnávací ceny byla odložena až do doby, kdy si její smysl a metodiku zveřejňování vyjasní sama Evropská komise. Prvotní návrh zákona předpokládal, že povinnost začne platit okamžitě

Related Posts