Novela zákona o pohonných hmotách dostala konkrétní podobu

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvolnilo dne 22.08.2018 do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o pohonných hmotách.

Přehled základních navrhovaných změn, které mají dopad na prodejce pohonných hmot a provozovatele čerpacích stanic:

 • zavádí se pojem „výdejní jednotka“, podle zákona tak mohou být PHM nově uloženy k tankování
  • na čerpací stanici (jakákoli nádrž, ze které je zboží prodáváno, případně prodáváno a vydáváno)
  • ve výdejní jednotce (nádrž, ze které je zboží výhradně vydáváno a má objem vyšší, než 5m3), výdejní jednotka je povinna vést evidenci a být na výstupu vybavena měřícím zařízením podobně jako čerpací stanice, výdejní jednotky znovu podléhají (neveřejné) evidenci v registru MPO
  • nádrž o objemu do 5m3 sloužící výhradně pro vlastní potřebu provozovatele (logický doplněk předchozího, zákon ji nijak nedefinuje a neklade na ní žádné podmínky)
 • na čerpací stanici se zakazuje plnit přepravní nádrže a cisternové kontejnery („distribuce přes čerpačku“), pro výdejní jednotku ale takový zákaz neplatí
 • nově je z povinností distributora vyňat prodej na zprostředkované tankovací karty („reseller“) (jeden z mála dlouhodobých požadavků SČS, kterému bylo vyhověno)
 • distribucí také není prodej zaměstnancům do služebních vozidel k osobnímu použití (za podmínky nulové marže)
 • a distribucí také není prodej v pronajatých vozech (též za podmínky nulové marže)
 • a konečně, distribucí není ani prodej pohonných hmot v rámci skupiny (dle zákona o DPH), takový „prodej“ je umožněn i z výdejní jednotky
 • provozovatel čerpací stanice  má povinnost doplnit do evidence čerpacích stanic MPO značku, pod kterou je pumpa provozována, a souřadnice GPS (pokud neexistuje přesná adresa)
 • provozovatel čerpací stanice má povinnost zajistit, aby na čerpací stanici při jejím provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob. Dříve byla tato povinnost uložena vlastníkovi čerpací stanice (další z akceptovaných návrhů SČS)
 • je zcela změněn §10 (pokuty a odpovědnost), ze zákona vypadla teoretická možnost vyvinění se v případě prodeje nekvalitního zboží)

Ačkoli o novele hovoříme v přítomném čase, je legislativní proces v samém počátku. Po vypořádání vnějšího připomínkového řízení musí novelu schálit vláda, následně poslanecká sněmovna a senát. S ohledem na obvyklé lhůty schvalovacího procesu lze očekávat, že novela vejde v účinnost k 01.7.2019.

SČS není spokojeno s malým množstvím svých návrhů, které byly do novely zapracovány, a naopak nesouhlasí s některými body, které novela bez jakéhokoli předchozího projednání přináší. Bude se proto v rámci schvalovacího procesu aktivně snažit dosáhnout v návrhu novely určitých změn.

Zájemcům doporučujeme sledovat informační stránku projektu zde.

Related Posts