Nový web SČS spuštěn

Vítáme vás na novém webu SČS. Oproti předchozí verzi je nový web značně jednodušší a věříme, že se v něm rychle zorientujete. Web se vrací na původní doménu scs.cz a je funkčně velmi úzce provázán s fuelforem, ze kterého čerpá většinu detailních informací.

Na titulní stránce webu je k dispozici přehled nejčerstvějších zpráv. Ve zpravodajském poli jsou k dispozici zprávy vydávané námi (označeny naším logem) nebo zajímavé zprávy z jiných médií (označené logem „news“). Na ostatní zprávy týkající se oboru pohonných hmot odkazujeme prostřednictvím twitteru v pravé části okna. Dole na stránce je přehled vybraných témat, která jsou aktuálně návštěvníky webu nejvyhledávanější.

Druhá (žlutá) stránka „Aktuality“ nabízí výpis všech aktualit a možnost jejich třídění podle původu (naše zprávy nebo zprávy převzaté z médií) a podle štítků (i počet štítků byl z důvodů lepšího přehledu oproti předchozímu webu snížen).

Na třetí (oranžové) stránce „Aktivity“ je k dispozici přehled většiny témat, kterými se Kancelář SČS právě zabývá. Aktivity jsou členěny do několika bloků: legislativa ČR, legislativa EU, technické normy, konference a semináře, podnikatelské prostředí a ostatní. U některých témat je k dispozici poměrně detailní popis, některá však z různých důvodů příliš informací neobsahují. V takovém případě se obraťte na kancelář a pokud to bude možné, poskytneme další informace ústně.

Čtvrtá (červená) stránka „Dokumenty“ je rozčleněna na dvě části. V prvé jsou k dispozici vybrané návody a postupy pro čerpací stanice, případně další zájemce. Druhá poskytuje pohled do knihovny na klíčová odborná témata.

„Nabídky“ na páté (zelené) stránce obsahují konkrétní obchodní nabídky určené nejen členům SČS, ačkoli ti mají obvykle vyjednánu nějakou výhodu.

Poslední část webu „O nás“ (modrá) poskytuje základní informace o SČS včetně možnosti stánout si k vyplnění členskou přihlášku.

 

Related Posts