Pozor, změna EN 228 stanovuje jiná přechodová období

Změna Z1 technické normy pro automobilový benzín EN228+A1, která vešla v platnost v říjnu 2019 a byla doopravena v prosinci 2019, přináší úpravu přechodových období, ve kterých je na čerpacích stanicích akceptována směs zimního a letního benzínu.

Více o tlaku par zde

Related Posts