Tolerance vyššího tlaku par na čerpacích stanicích

Podle platné technické normy a vyhlášky by měly čerpací stanice zajistit k 22.5. prodej výhradně „letního“ benzínu s tlakem par 45 až 60 kPa.

V souvislosti s propadem prodejů díky epidemii C19 ale nedochází k dostatečně rychlé obměně benzínu. Na mnoha čerpacích stanicích i ve skladech jsou stále zásoby zimního benzínu, který má dle technické normy tlak par 60 až 90 kPa, případně směsi letního a zimního benzínu.

Některé sklady, aby vyhověly technické normě, nedomíchávají do benzínu obvyklé množství bioetanolu, ale jeho množství snižují. Výsledná směs tak sice dosahuje letních parametrů, ale na čerpací stanici hrozí, že se projeví  „směšovací efekt“. Směšovacím efektem se nazývá situace, kdy dva benzíny s odlišným množstvím bioetanolu, přitom každý vyhovující technické normě, spolu vytvoří směs, jejíž tlak par „vyskočí“ nad normovaný limit.

Z důvodu výše zmíněného stavu a rizik bude Česká obchodní inspekce při kontrolách kvality benzínu do 30.6.2021 tolerovat mírně zvýšený tlak par (45 až 70 kPa). Navýšení o 10 kPa by mělo být dostatečné k pokrytí případného výskytu směšovacího efektu a poskytuje i dostatečnou rezervu pro zajištění obměny benzínu na čerpacích stanicích.

Písemné potvrzení výše uvedené výjimky je k dispozici v Kanceláři SČS.

 

Related Posts