Výsledky kontrol ČOI za rok 2020 ukazují, že kvalita paliv v Česku je na nadstandardně vysoké úrovni

Česká obchodní inspekce vydala v pátek 5.2.2021 tiskovou zprávu shrnující výsledky kontrol pohonných hmot v roce 2020. Z 2.251 kontrolovaných vzorků nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků. Po odpočtu problémů s bodem vzplanutí u motorové nafty (což je nejčastější, ale většinou marginální prohřešek, který se v evropském srovnávání vůbec nesleduje), „neprošlo“ sítem kontrol pouhých 5 vzorků. To staví dodavatele a prodejce pohonných hmot v Evropě do užší špičky zemí ve kterých se dodávají nejkvalitnější pohonné hmoty.

Zjištěné prohřešky jsou složeny z

  • již zmíněných sedmi případů motorové nafty nesplňující parametr bodu vzplanutí (obvyklou příčinou je nedbalost dopravce, díky které se do naftové nádrže dostane mírná příměs benzínu)
  • dvou případů motorové nafty s vyšším obsahem síry (bez detailní znalosti případů je těžké určit příčinu)
  • jednoho případu benzínu s vyšším tlakem par (ten byl zřejmě způsoben pomalou výměnou zimního a letního zboží nebo „směšovacím efektem“, což je neovlivnitelný fyzikální princip)
  • jednoho případu benzínu, který nevyhověl v parametrech oktanové číslo a konec destilace, což ukazuje opět na chybu dopravce, díky kterému se do benzínové nádrže dostala drobná příměs nafty)
  • jednoho případu lihobenzínu E85 u kterého byly zjištěny nadměrné stopy vody a nevyhověl v parametru tlaku par

Dlouhodobý vývoj kvality pohonných hmot sledujeme na zvláštní informační stránce. Kromě srovnání kvality pohonných hmot na českém trhu od roku 2011 je k dispozici i jednoduché porovnání s výsledky v některých vybraných evropských zemích a s evropským „průměrem“

Related Posts