Výsledky monitoringu kvality pohonných hmot v EU za rok 2015

Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o kvalitě motorových paliv v členských zemích EU v roce 2015. Výsledky prezentují kvalitu paliv kontrolovanou a počítanou podle FQD (direktiva o kvalitě paliv). Rozdíl oproti monitoringu prováděnému v ČR je zejména v bodu vzplanutí u nafty (jeho kontrola není v rámci tohoto monitoringu EU vyžadována).

SČS již dlouhodobě informuje veřejnost, že kvalita paliv v České republice je lepší, než činí evropský průměr, nově zveřejněné výsledky to potvrzují.

 

zjištěná závadovost v ČR: BA = 1,2%; MN = 0,2%

zjištěná závadovost v EU: BA = 2,7%; MN = 0,8%

 

Pro zajímavost připojujeme procenta vadných vzorků ve vybraných zemích

(země / % vad BA / % vad MN)

Belgie / 1,5% / 1,5%

Francie / 1,9% / 0%

Německo / 2,6% / 0,3%

Lucembursko / 8,7% / 0%

Polsko / 1,7% / 2%

Slovensko / 1,4% / 0,9%

Velká Británie / 2,7% / 0%

 

Plný text zprávy EU: EU fuel quality monitoring 2015

 

Related Posts