Well-to-Wheel Analysis no.5 byla vydána

Existuje velká řada studií hodnotících emise skleníkových plynů produkovaných automobily. Výsledky studií se často vzájemně velmi liší, není překvapením, že nejlépe obvykle vycházejí pro zadavatele té či oné studie.

Nechceme v SČS pracovat s nedůvěryhodnými daty. Proto se už od roku 2016, kdy jsme v Praze uspořádali pro UPEI a za spolupráce W.A.G. – Payment Solutions a ČAPPO mezinárodní konferenci „Future of Automotive Fuels“, spoléháme výhradně na výstupy Well-to-Wheel analýzy, kterou pro Evropskou komisi zpracovává Joint Research Centre (JRC). JRC je přímo řízenou výzkumnou institucí Evropské komise, nepracuje tedy na zadání dodavatelů zemního plynu, elektřiny nebo biopaliv.

Dlouhou dobu byla k dispozici již docela zastaralá studie W-T-W 4a z roku 2014, která obsahovala data platná v době svého vzniku a výhled do roku 2020. Po několika letech odkladů (původní plán předpokládal vydání na podzim 2017) byla letos začátkem září vydána aktualizace studie označená jako verze 5.

Nová verze velmi detailně zpracovává emise vznikající při získávání energetických zdrojů, jejich zpracování, výrobu paliva, jeho přepravu a nakonec i využití v automobilu. Nově se studie zabývá nejen osobními, ale i nákladními vozidly a monitoruje přes 50 různých variant paliv a zdrojů, ze kterých pocházejí. V přípravě již je aktualizace, která doplní další nová alternativní paliva, se kterými se v době zadání před několika lety ještě nepočítalo. Jako vstupy používá aktuální data 2020 a obsahuje i predikce pro rok 2025.

Ze studie lze velmi dobře vyčíst, a ostatně je to jeden z klíčových, ale očekávaných závěrů studie, že v mnoha případech nemá na emise rozhodující vliv samotné motorové palivo (přenašeč energie), ale zejména zdroj, ze kterého bylo palivo vyrobeno (zdroj energie). Proto můžeme v tabulkách vidět i elektřinu nebo vodík, které jsou emisně výrazně horší než běžný diesel, stejně tak alternativní dieselová paliva s téměř nulovými emisemi.

Studie se skládá celkem z pěti dokumentů

  • WTT = zpracovává životní cykly jednotlivých paliv v závislosti na jejich energetickém zdroji od okamžiku jejich získání (těžby) po dodání do stojanu čerpací stanice
  • WTT tabulky = detailní tabulky popisující jednotlivá paliva v závislosti na vstupních energetických zdrojích
  • TTW LDV = emise ze spalování v různých třídách osobních vozidel
  • TTW HDV = emise ze spalování v různých třídách nákladních vozidel a autobusů
  • WTW = sumarizace výsledků „od těžby po výfuk“ za vybraná paliva a jejich zdroje

Vstup do knihovny SČS věnující se čisté mobilitě (WTW je věnována třetí část „Well-To-Wheel Analysis“) je zde. Ke stažení jsou k dispozici všechny části studie a prezentace JRC uvedená v říjnu 2020.

Related Posts