Prodej zboží členům diplomatických misí

Finanční správa vydala informaci o způsobu prodeje (a náležitostech daňového dokladu) osobám, které podle zákonů o DPH a spotřební dani mají nárok na vrácení daně. Jde například o diplomatické mise, jejich členy a rodinné příslušníky, zastupitelství mezinárodních organizací atd.

Dokument ke stažení zde:

Informace pro prodejce poskytující plnění osobám požívajícím výsad a imunit (16182-17)

Related Posts