Značení motorové nafty obsahující HVO

Na základě řady dotazů upřesňujeme správné značení motorového paliva obsahujícího HVO podle ČSN EN 16942 (značení motorových paliv)

  • jde-li o čisté HVO, značí se symbolem „XTL“
  • jde-li o směs HVO s motorovou naftou a je-li zachována odpovídající hustota konečné směsi, je správné označení „B7“
  • bude-li směs obsahovat vyšší podíl FAME, řídí se označení jeho podílem (B20, B30)

Related Posts