Národní akční plán čisté mobility – verze 2

Vláda ČR na svém jednání dne 27.04.2020 schválila aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility (NAPČM).

Průběh příprav aktualizace a průběžně vytvářené dokumenty jste mohli sledovat na stránce projektu. Tamtéž naleznete i konečné vládou schválené znění.

Díky úsilí České asociace LPG se do NAPČM dostalo důstojnější zastoupení LPG (včetně jeho bioalternativy – bioLPG). Národní akční plán předpokládá, že do roku 2030 vzroste počet LPG vozů z dnešních asi 170.000 na cca 250.000, budou-li k tomu vytvořené odpovídající podmínky. pro fandy LPG vozů je jistě potěšující, že jedním ze schválených opatření je požadavek, aby nové stavební předpisy nařizovaly vybavovat veřejné garáže technologií, která umožní bezproblémové parkování vozů s plynovým pohonem.

SČS – Unie nezávislých petrolejářů se přičinila o to, aby se v dokumentu nezapomnělo na syntetická paliva (syntetický benzín a syntetickou naftu) a na využití čpavku v dopravě (jako přenašeče vodíku). Tyto alternativy jsou zatím v úplných začátcích, ale stojí za nimi silné firmy a země, očekáváme tedy jejich rychlý rozvoj.

Related Posts