Plynárenské firmy chystají další Memorandum o podpoře CNG

Plynárenské firmy (innogy, E.ON a Pražská plynárenská) společně s Českým plynárenským svazem připravily novou verzi memoranda na podporu zemního plynu v dopravě. Memorandum bude předloženo na jednání vlády tuto středu.

kancelář SČS vyjádřila s tímto krokem zásadní nesouhlas a vydala na podporu svého postoje tiskovou zprávu.

Není naším cílem vyhnat CNG z trhu, ale k jeho textu i způsobu předložení memoranda máme řadu výhrad:

  • není standardní, aby dokument, který finančně zavazuje příští vládu, byl projednáván těsně před koncem funkčního období této vlády, zvláště když není k urychlenému projednání žádný důvod
  • stejně tak není standardní, aby byl vládní dokument projednáván za zavřenými dveřmi a nebyl nijak konzultován s ostatními hráči na trhu. Bohužel, příprava dokumentů bez účasti ostatních účastníků trhu se děje vždy (a zároveň pouze), pokud je jejich obsahem používání zemního plynu v dopravě
  • vláda by podle našeho názoru neměla vyjadřovat samostatnou podporu jakémukoli alternativnímu palivu, dokud nebude existovat koncepční dokument, který stanoví střednědobé a dlouhodobé vize pro roky 2030 a 2050. Teprve v rámci takových vizí je správné pojmenovata případně podpořit paliva, která přínášejí nejvyšší environmentální efekt za vynaložení nejnižších finančních nákladů. Národní akční plán čisté mobility takovým strategickým materiálem není

Related Posts