Valná hromada 2021

Jednání Valné hromady bude v letošním roce rozděleno na dvě části.

První část (elektronická) využívá povolení Lex Covid, podle kterého mohou právnické osoby uspořádat jednání svých orgánů  formou videokonference i v případě, že to stanovy neumožňují. Obsahem této části, která proběhne 23.02.2021 od 09:00, bude zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a rozpočet pro rok 2021.

Druhá část již bude standardní a měla by (podle vývoje situace) proběhnout někdy v druhé půli května nebo začátkem června. Na programu bude, kromě osobních setkání, úprava stanov, volby do představenstva a dalších orgánů Společenství a prezentace hostů.

Bližší informace, dokumenty k jednání (a následně schválené dokumenty) jsou k dispozici zde

Related Posts