Aktuální výsledky monitoringu kvality pohonných hmot napříč Evropskou unií

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) publikovala výsledky monitoringu kvality za rok 2017. Z výsledků vyplývá, že počet vad se v rámci EU mírně snížil (z 2,52% v roce 2016 na 2,46% v roce 2017). Z námi (SČS) sledovaných zemí došlo ke zhoršení ve Francii (na 3,74%), Velké Británii (na 1,12%) a významně také na Slovensku (na 8,12%)

Je potěšující, že Česká republika si stále zachovává vysokou kvalitu prodávaných paliv, procento zjištěných vad v roce 2017 u nás činilo 0,56%, což je méně než polovina zjištění v Německu (1,28%), které je obecně uznáváno jako země s vysokou kvalitou paliva.

Více informací získáte na stránce věnované kvalitě paliva zde

 

 

Related Posts